Kurtarıcı Ticari Araç Kiralama Sözleşmesi

Kurtarıcı Ticari Araç Kiralama Sözleşmesi PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki Kurtarıcı Ticari Araç Kiralama Sözleşmesi örnek olup somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Hak kaybı yaşamamak için avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Kurtarıcı Ticari Araç Kiralama Sözleşmesi

A. TARAFLAR

Kiraya Verenin

Unvanı/Adı ve Soyadı :

Adresi                           :

 Araç Plaka No             :

(Kiraya Veren Olarak Anılacaktır)

Kiralayanın

Unvanı/Adı ve Soyadı :

 Adresi                          :

(Kiralayan Olarak Anılacaktır)

B. KİRALAMA ÜCRETİ

 Taraflar işbu sözleşmede kurtarıcının kirasını aylık KDV dahil…….. -TL olarak belirlemişlerdir.

C. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu …/…./….. plaka numaralı, …….. marka kurtarıcı aracın KİRALAYANA kiraya verilmesidir.

D. TAAHHÜTNAME

Sözleşmenin tarafları olan KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtildiği üzere yükümlülüklerini karşılıklı olarak birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

E. SÖZLEŞME ŞARTLARI

Ücret net olup her ayın en geç …. ‘da ödenecektir. Her ayın …..’da fatura kesilecektir. Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYANA aittir. Ayrıca aracın trafik ve kasko sigortası bedelleri de KİRALAYANA aittir.

KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYANA teslim etmiştir.

Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYANA aittir. Hiçbir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VERENDEN ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yapacaktır.

İşbu sözleşme ile kiralanan aracın KİRALAYANA teslimi ile teslim tarihi ve saatinden itibaren kiralanan aracın fiili hakimiyeti tam olarak KİRALAYANA geçmiş olduğundan Karayolları Trafik Kanunu’na ve ilgili tüm sair yasalara göre aracın işleteni KİRALAYANDIR. Yasalarda tanımlanan “Araç işletenin sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler aracın teslimine müteakip” KİRALAYANA intikal edecektir.

Sözleşme süresince ve sonrasında KİRAYA VERENE ulaşan trafik para cezaları vs. KİRALAYANA aittir. KİRALAYAN bunu ödemekten kaçınamaz.

Herhangi bir kaza sonrasında gerek kiralanan aracın gerekse de ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE verilen her türlü maddi ve manevi zararların tamamının sorumlusu işleten sıfatı ile KİRALAYAN olacak ve KİRAYA VERENİN bu konuda maddi ve manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

F. SÖZLEŞME SÜRESİ

Bu sözleşme aşağıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren ….. yıl/ay için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması veya sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VERENE aittir. Sözleşme bitiş tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden …… yıl/ay olarak daha uzatılır.

İşbu sözleşme …./…./…. tarihinde tanzim edilmiştir.

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda …… mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme tarafların kendi rızasıyla iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

KİRAYA VEREN                                                                                                                                                                                                                                                                         KİRALAYAN


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir