Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki süre tutum dilekçesi örnek olup somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Dilekçeler yargılamanın en önemli unsurlarından olduğundan hak kaybı yaşamamak için dilekçelerinizi avukatlara yazdırmanızı tavsiye ederiz.

Süre Tutum Dilekçesini PDF ve Resim Olarak İndirmek İçin

süre tutum dilekçesi

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, mahkeme hükmünün gerekçeli karar tebliğ edilince istinaf veya temyiz edileceğini belirtmek için verilen bir dilekçedir.

Dosyanın incelenmesinden, taraf vekillerinin yüzlerine karşı tefhim olunan kısa kararın gerekçe, yargılama gideri ve vekalet ücreti içermemesi ve kaldı ki, yerel Mahkemenin de, “duruşmada hazır olsalar dahi gerekçeli kararın tefhiminden itibaren 8 gün içinde …’a temyiz yolunun açık olduğunu” belirtmesi karşısında, esasen temyiz süresi gerekçeli kararın tebliği ile başlayacağından, kısa kararın süre tutum dilekçesi ile temyiz edilmesi, gerekçeli karar ile başlayacak olan temyiz süresi ve hakkını ortadan kaldırmaz.
Davalı vekili hem süre tutum dilekçesi ve hem de gerekçeli temyiz dilekçesi ile temyiz başvuru ve maktu karar harcı ile temyiz posta gideri yatırmıştır.
Gerekçeli karar ise, gerekçeli temyiz dilekçesinin sunumundan bir gün sonra davalı vekiline tebliğ edilmiştir.
Şayet, davalı vekili hiç süre tutum dilekçesi vermese idi, temyiz süresi gerekçeli kararın tebliği ile başlayacak ve temyiz harcının eksik yatırılması nedeniyle muhtıra çıkartılması gerekecek idi.
Davalı vekilinin zorunlu olmadığı halde süre tutum dilekçesi vermesi ve bu dilekçe ile birlikte yatırdığı temyiz nisbi harcının eksik yatırılması sebebiyle çıkartılan muhtıra yok hükmündedir. Zira, temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacak olduğundan bu tarihten itibaren eksik harcın ikmali için yeniden muhtıra çıkartılması gerekirdi. Nitekim, davalı vekili 02.03.2016 tarihinde de böyle ikinci bir muhtıraya gerek kalmadan temyiz nisbi karar harcını yatırmıştır. Bu nedenle önceki muhtıraya binaen oluşturulan ek karar usul ve yasaya aykırı olduğundan ortadan kaldırılarak, gerekçeli temyiz dilekçesi ile duruşma istenmekle, duruşma pulu için reddiyat yapılması ve pula dönüştürelerek dosyaya eklenmesi bakımından dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-18.02.2016 tarihli Ek karar usul ve yasaya aykırı olduğundan ORTADADAN KALDIRILMASINA,
2-Gerekçeli temyiz dilekçesi ile duruşma istenmekle, duruşma pulu için reddiyat yapılması ve pula dönüştürülerek dosyaya eklenmesi için dosyanın yerel Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE,
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/11820 E., 2016/11509 K.)

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

 İZMİR …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dosya No  : …./… E.
 
İSTİNAF EDEN 
KATILAN SANIK                           : …………..
 
DAVACI                                                : K.H.
 
KATILAN SANIK/MAĞDUR   : ………….
 
 
KONU                                       : İzmir ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …./… Esas numaralı dosyası ile ../../…. tarihinde, katılan sanık / mağdur ……….hakkında  verilen beraat kararının kaldırılarak, cezalandırılması yönünde hüküm tesis edilmesi ve hakkımda verilen ceza hükmünün kaldırılarak beraatime karar verilmesi dileği ile süre tutum dilekçemin sunulmasıdır.
 
AÇIKLAMALARIM                               :
 
1-İzmir …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, …./…. E. sayılı dosyasında katılan sanık …… hakkında verilen, ../../…. tarihli beraat hükmünün kaldırılarak cezalandırılması yönünde hüküm tesis edilmesi ve hakkımda verilen ceza hükmünün kaldırılarak beraatime karar verilmesi dileği ile istinaf yoluna başvurduğumu belirten süre tutum dilekçemi sunuyorum.
 
2-İşbu haksız, yasaya ve usule aykırı bulduğum kararın istinaf nedenlerini bildirecek gerekçeli dilekçemi, gerekçeli kararın tarafıma tebliğinden sonra yasal süresi içinde sunacağımı Sayın Mahkemenize bildiriyorum.
 
3- Açıkladığım nedenlerle; İlk Derece Mahkemesi kararının bozularak, katılan sanık……….’in CEZALANDIRILMASI ve hakkımda verilen ceza hükmünün kaldırılarak beraatime karar verilmesi talebiyle istinaf yoluna başvurduğumu ve istinaf nedenlerimi bildirmek için gerekçeli kararının tebliğini beklediğimi bildiren işbu süre tutum dilekçemi sunuyorum.
 
Saygılarımla.   ../../….
 
İSTİNAF EDEN KATILAN SANIK

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir