İhtarname Örneği

İhtarname Örneği PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki ihtarname örneği somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

İhtarname Örneği

İhtarname Nedir?

İhtarname, belirli bir süre içinde belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda yasal işlem başlatılacağını da içerebilir. Bu nedenle keşideci, alıcıya veya alacaklıya belirli bir süre tanır ve bu süre içinde gerekenlerin yapılmasını ister. Yasal bir belge olduğu için ihtarnamenin içeriği önemlidir ve yasal süreçlerde kullanılabilir.

İHTARNAMEDİR

KEŞİDECİ                 : ………………. (T.C. / ADRES)

MUHATAP                : ………………. (T.C. / ADRES)

KONUSU                  : Belge talebidir.

AÇIKLAMALAR       :

Sayın Muhatap;

Ben, yöneticiliğini yaptığınız sitede …. numaralı dairenin mülk sahibiyim. Sitenin alt girişinden bana ait daireye doğrudan ulaşım sağlayan bir yol inşa edilmemiştir.

Bildiğiniz üzere, siteye ait vaziyet planında sitenin alt girişinden bana ait … numaralı daireye ulaşım sağlanması için bu amaca yönelik bir yol planlanmıştır. Bu yol inşa edilmemiş ve şahsım aleyhine olacak şekilde eksik inşa yapıldığı açıktır.

Evime doğrudan ulaşımının sağlanması amacıyla tüm sorumlular hakkında eksik inşa ve ihmal nedeniyle yapılacak hukuki ve cezai başvurularda dayanak teşkil edecek olan; siteye ait yönetim planı, mimari proje ve vaziyet planı örneklerinin işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 5 iş günü içerisinde şahsıma teslim etmeniz hususunu işbu ihtarname ile lüzuma binaen ihbar ve ihtar ederim.

Sayın Noter;

İş bu üç örnek ihtarnamenin bir örneğinin muhataba APS ile tebliği ile tebliğ şerhli bir örneğinin tarafıma verilmesini ve bir örneğinin de dairenizde saklanmasını saygı ile rica ederim. .../…../…..

KEŞİDECİ


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir