Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneğini PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki savcılık şikayet dilekçesi örnek olup somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Hak kayıpları yaşamamanız ve sağlıklı bir soruşturma aşaması için avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Savcılık Şikayet Dilekçesi Neden Önemlidir?

Soruşturma bir şikayet, ihbar veya cumhuriyet savcısının re’sen harekete geçmesiyle başlar. Etkin bir soruşturma yapılabilmesi için savcılık şikayet dilekçesi içerisinde suçun işlendiğine ilişkin deliller de dahil olmak üzere bütün vakıaları barındırmalıdır. Çünkü cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

…………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  

ŞİKAYETÇİ/ŞİKAYETÇİLER  : ……………… (ADRES/T.C.)

ŞÜPHELİ/ŞÜPHELİLER        : ………………. (ADRES/T.C. BİLİNMİYORSA MAKAMINIZCA RE’SEN TESPİT EDİLECEK OLAN)

SUÇ                                      :  T.C.K. 158 Nitelikli Dolandırıcılık ve re’sen ortaya çıkacak sair suçlar

SUÇ TARİHİ                  : ………………

KONU                                  : Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde yazılı suçu şahsıma karşı farklı tarihlerde işleyen şüpheliler hakkında gerekli  soruşturmanın icrası ve müsnet suçlardan dolayı her bir şüphelinin ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle gerekli kamu davasının açılması talebime ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                    :

1- Şüpheliler ……….. , ………….. ve resen tespit edilecek kişiler; nitelikli dolandırıcılık (bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle) suçunu işlemişlerdir. Soruşturma konusu olayın ortaya çıkması ve hukuka uygun tahkikat yapılabilmesi amacıyla delillerimi ve iddialarımı sayın makamınıza sunuyorum.

2- Takipçisi olduğum yatırım analisti ……………………..’ nin sosyal medya hesabında, …………. ile yatırım yapın kazanç elde edin şeklinde bir paylaşım gördüm. Bunun üzerine bilgi almak amacıyla …………………….’ye mesaj gönderdim akabinde ……………………….. bana bir telefon numarası göndermiştir (……………………..). Ekte sunmuş olduğum mesajlaşmalar incelendiğinde de görüleceği üzere ………………., kendini referans olarak ileri sürmüş ve bu referans ile ………….  adlı kişiyle görüşmemi söylemiştir. Bana gönderilen telefon numaralarına ulaşamadığımı söylemem üzerine ……………, gönderdiği telefon numaralarına ulaşması için bana Whatsapp uygulamasını kullanmamı söylemiştir. Bana bu şekilde çeşitli numaralar ve referanslar verilerek ………… ile uğraşan, işinin ehli kişilerle görüştürüldüğü kanısı yaratılmaya çalışılmıştır. Şüpheliler yukarıda değinilen telefon görüşmelerinde ve ekte sunulu Whatsapp/Instagram mesajlaşmalarında bana ……… hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek beni dolandırmışlardır.

3- ……….. tarihinde kendisini borsacı olarak tanıtan ……………  (gerçek kimliklerinin makamınızca tespit edilmesini talep ediyorum) isimli şahıs ile görüştüm. Şüpheli, bana ……… ile ilgili yanlış bilgiler vermiş ve belli bir miktar para göndermem karşılığında kazanç elde edeceğimi söylemiştir. Daha sonra ben, ……………….’nin borsacı olduğunu söylediği ……… isimli şahıs ile yatırım işi yaptığını düşünerek görüşmeye başladım. Ben yukarıda bahsedilen; ………… ile belli bir miktar para yatırın kazancınızı katlayın konulu sosyal medya paylaşımlarına da güvenerek ilk etapta …………….-TL gönderdim. Bunun üzerine şüpheli, bana kazanç elde ettiğini söylemiş ve kazancın aktarılabilmesi için IBAN numarası ve mail istemiştir. Şüpheli sanki gerçekten finans işleriyle uğraşan bir kişi olduğu izlenimi vermek için dekont istemiş ve hesap oluşturması için sahte internet adresi oluşturmuştur (https:…………..com). Daha sonra şüpheli, sözde elde edilen bu kazancın işlem kesinti bedeline tabii olduğunu söyleyerek benden …………..-TL daha para istemiştir. …………………………………

4- Buraya kadar elde ettiğimi düşündüğüm kazancın ne zaman hesabıma geçeceğini sormuşsam da ……………..  kendisi dahil herkesin bu işlemlerden geçtiğini yatırdığım tutarların iadesinin olacağını söyleyerek beni geçiştirmiştir.  …………..

5– Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçu işlenmesi halinde fail TCK 158/1-f maddesi gereği cezalandırılır. Bilişim sistemlerinin kullanılması demek, bilgisayar, cep telefonu, internet gibi araçların kullanılmasıdır. Örneğin, facebook, twitter vs. gibi sosyal medya araçları üzerinden mağdurun hileli davranışlarla aldatılması suretiyle para istenmesi gibi yöntemlerle haksız menfaat sağlanması bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçunu teşkil eder. Şüpheliler Instagram adlı sosyal medya platformunu araç olarak kullanmış ve sahte içerikler üretip güven kazanmışlardır. Ayrıca benimle Whatsapp adlı uygulamadan irtibat kurmuşlardır. ………………………………………………….

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği açıktır.

7- Yukarıda anılan nedenlerden dolayı şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği açıktır. Sayın Makamınızca öncelikle şüphelilerin gerçek kimliklerinin tespit edilerek (yukarıda numaraları yazılı hatların da gerçek sahiplerinin tespit edilmesini talep etmekteyiz) şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyim.

HUKUKİ SEBEPLER : 5237 Sayılı Kanun ve Sair İlgili Mevzuat.

DELİLLERİM             : Whatsapp Konuşmaları, Instagram Konuşmaları, Ödeme Dekontları

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınızca re’sen nazara alınacak sair nedenlerden dolayı şüphelilerin tespit edilerek haklarında gerekli tahkikat icrası için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve istirham ederim.

Saygılarımla. …/…/…

ŞİKAYETÇİ………

İMZA           


EKLER:
1- Instagram Uygulaması Konuşmaları
2- WhatsApp Uygulaması Konuşmaları
3-Ödeme Makbuzları    


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir