Kapının Önündeki Ayakkabıları Çalmak Nitelikli Hırsızlık Suçudur

Yargıtay Kapının Önündeki Ayakkabıları Çalmak Şeklinde Gerçekleşen Eylemi Nitelikli Hırsızlık Olarak Değerlendirdi

Kapının önündeki ayakkabıları çalmak hırsızlık (T.C.K. m. 141) suçunu değil nitelikli hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçunun cezası T.C.K m. 141’de düzenlenen hırsızlık suçuna göre daha fazla cezayı gerektirmektedir. Kapının önündeki ayakkabıları çalmak, nitelikli hırsızlığı düzenleyen T.C.K. m. 142/2-h bendi (herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya) kapsamında değerlendirilmiştir.

Kapının önündeki ayakkabıları çalmak hırsızlık (T.C.K. m. 141)  suçunu değil nitelikli hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçunun cezası T.C.K m. 141'de düzenlenen hırsızlık suçuna göre daha fazla cezayı gerektirmektedir.

Sanığın, farklı dairelerde oturan müştekilerin ikamet kapısının önünde bulunan ayakkabıları çalmak şeklindeki eyleminin, suç tarihi itibariyle TCK’nın 142/2-h maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu eyleminin uyduğu gözetilmeden sanık hakkında TCK 141/1 maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

Aynı apartman binasında ayrı dairelerde ikamet eden müştekilerin dairelerinin giriş kapıları önünde bulunan ayakkabıları çalan sanığın eyleminin aynı neviden fikri içtima oluşturması nedeniyle bir kez 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h, 143. ve 43/2 maddelerinden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini,

bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA… (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2020/10723 E., 2021/12075 K.)

Nitelikli hırsızlık

T.C.K. Madde 142/2-H

Suçun;

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir