Cumhurbaşkanına Hakaret Sayılan İfadeler

Yargıtay’a Göre Cumhurbaşkanına Hakaret Sayılan İfadeler

Aşağıda bazı cumhurbaşkanına hakaret sayılan ifadeler yer almaktadır. Her somut olay kendi özelinde değerlendirildiğinden aşağıdaki cumhurbaşkanına hakaret sayılan ifadeler somut olayınızla birebir örtüşmeyebilir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun, T.C.K.’nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçundan farklı bir suç tipi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

cumhurbaşkanına hakaret sayılan ifadeler

Cumhurbaşkanına Hakaret Sayılan İfadeler

“Haziranın kırılan yeşil dalları, analarınızı yuhlatan alçak, sandıkta sersemledi er ya da geç devrimcilere hesap verecek”

Sanığın, Cumhurbaşkanının fotoğrafı bulunan ve üzerinde, “haziranın kırılan yeşil dalları, analarınızı yuhlatan alçak, sandıkta sersemledi er ya da geç devrimcilere hesap verecek” şeklindeki hakaret içeren twitti, kendisine ait twitter hesabı üzerinden paylaşmak suretiyle gerçekleştirdiği eyleminin atılı suçu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 28.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/4234 E., 2017/3566 K.)

“Biz diktatöre diktatör deriz … yalnız değildir”

Sanıkların Cumhurbaşkanının Safranbolu ilçesine geleceği ve daha önce Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında dava açılan arkadaşları …’ın duruşmasının da yapılacağı gün Bulvar üzerinde “Biz diktatöre diktatör deriz … yalnız değildir” yazılı pankartı açıp aynı sözleri slogan olarak söyledikleri olayda, ifade özgürlüğü kapsamında bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan sözlerinin; incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 09.07.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1460 E., 2018/2321 K.)

“Adamın işi gücü para çalmak”

Mahkemenin sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinin uygulanmasına esas aldığı 16.05.2015 tarihli Cumhurbaşkanının fotoğrafı kullanılarak “adamın işi gücü para çalmak” şeklindeki yazının bulunduğu fotoğrafın paylaşılması, ….. 16.06.2015 tarihli paylaşımın ise suç unsuru teşkil etmediği ve eleştiri mahiyetinde olduğu anlaşılmış olup, sanığın Cumhurbaşkanına hakaret suçuna vücut veren 16.05.2015 tarihli tek paylaşımının bulunduğu gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini, …. hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA.. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/4237 E., 2018/1662 K.)

“Hırsız, katil …”

Yalova İli … Caddesi üzerinde Birleşik Haziran Hareketi isimli topluluğun organizatörlüğünde bir araya gelen Halkevleri Derneği, … Partisi ve Eğitim Sen üyesi şahıslardan oluşan topluluğun, Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle tutuklanmaları protesto etmek amacıyla bir araya geldikleri, basın açıklaması ve devamında topluluk içerisinde bulunan sanıkların “hırsız, katil …” şeklinde, ifade özgürlüğü kapsamında bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan sözlerinin; incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/4232 E., 2017/3629 K.)

Yargıtay “hırsız, katil…” ifadesini Cumhurbaşkanına hakaret olarak nitelendirmiş fakat hukuki değerlendirmeler somut olaya göre yapıldığından Ankara Garında meydana gelen patlama nedeniyle yürüyüş yapan bir grup protestocunun “hırsız, katil…” şeklinde attığı sloganlar Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirilmemiştir ve bu karar kesinleşmiştir. Yapılan yargılamada sanıklar beraat etmiştir.

Ankara ilinde meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın ölümü ile sonuçlanan patlamayı protesto etmek amacıyla,
Emek Partisi İl Başkanlığı organizesinde çoğunluğu Emek Gençliği, Halk Evleri, SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi) mensubu yaklaşık 150 kişilik grubun 18.10.2015 tarihinde saat 17:00 sularında Bursa ili Osmangazi ilçesi Setbaşı Kütüphanesi önünden toplandıktan sonra 18.30 sularında Atatürk Heykeli Anıtı önüne intikal ettikten sonra son bulan yürüyüş ve basın açıklaması esnasında “Hırsız Katil …” şeklinde sloganlar atıldığı,

Gerekçeli karar incelendiğinde mahkemenin, “15.07.2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrası yakınan, kendisine karşı sarf edilen sözler nedeniyle katılmış olduğu davalarda yazılı olarak, bu tür eylemler nedeniyle darbe girişimi tarihine kadar olanlar açısından katılmadığı davalarda sözlü olarak şikayetinden vazgeçmiştir. Dosya kapsamından sanıkların Ankara Garında meydana gelen patlama nedeniyle yürüyüş yaptıkları, şiddet bulunmayan yürüyüşte “hırsız, katil …” diyerek slogan attıkları, çok sayıda insanın hunharca öldürülmesi nedeniyle bir siyaset adamı olarak eleştiriler bakımından hoşgörülü olması gerektiği, bu nedenle sanıklardaki kastın hakaret olmadığı, sözlerin aşağılama amacıyla sarf edilmediği, İHAM’nin 08 Temmuz 1986 gün 9815/82 LİNGENS v.AVUSTURYA ve 01 Temmuz 1997 20834/92 sayılı OBERSLICK AVUSTURYA kararlarında da belirtildiği üzere eleştiri niteliğinde olduğu ve mevcut duruma tepki ve çözüm arayışı olup eleştiri niteliğinde bulunduğu anlaşılmış, unsurları yönünden oluşmayan hakaret eyleminden dolayı sanıkların beraatlerine karar vermek gerekmiştir” gerekçesi ile sanıklara yüklenen Cumhurbaşkanına hakaret eyleminin kanunda suç olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatlerine karar verdiği anlaşılmıştır.
Karar her iki sanık yönünden 06.01.2017 tarihinde kesinleşmiştir.

14.03.2017 tarihinde … Genel Sekreterliği 29221 sayılı yazısı ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden kesinleşen karar kapsamında CMK 309 maddesi uyarınca kanun yararına bozma kanun yoluna başvuru yapılması isteminde bulunulduğu, Kanun yararına bozma isteminin hakim veya mahkemelerce gerekli işlemler veya yargılama yapılarak verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı başvurulabilecek olağanüstü bir kanun yolu olduğu, bu kapsamda usule uygun olarak yapılan bir kesinleşmeden bahsedilemeyeceğinden ve kesinleşmemiş kararlara karşı kanun yararına bozma isteminde bulunulamayacağından, mağdura gerekçeli kararın tebliği ile temyiz hakkının tanınması ve tebliğe rağmen mağdur tarafın olağan kanun yoluna başvurmadan kararın kesinleşmesi halinde yeniden kanun yararına bozma isteminde bulunulması mümkün olmakla bozma isteminin reddine karar verilmesi gerektiğinden;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.04.2017 tarih ve 2017/26050 sayılı Kanun Yararına Bozma talebinin 5271 sayılı CMK 309 maddesi gereğince REDDİNE; (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1402 E., 2017/5473 K.)

“Sen bir deccalsin, sen bir katilsin, 21. yüzyılın yüz karası, yahudi masonu”

Oluş ve dosya kapsamına göre, sanık …’ın Cumhurbaşkanına yönelik olarak, “Cumhurbaşkanının fotoğrafının fotomontajla bozulmuş halinin üzerine yazılı, sen bir deccalsin, sen bir katilsin, 21 yüzyılın yüz karası, yahudi maşonu” şeklindeki facebook sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarının TCK’nın 299/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 12.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1486 E., 2017/4427 K.)

“Müfteri, hırsız, yalancı, dindar görünümlü münafık, vatanı satan hain, yalancı hırsız tiran, rüşvetçi, süfyansın”

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın kendisine ait twitter hesabı üzerinden katılanı kasteder şekilde yazdığı “müfteri, hırsız, yalancı, dindar görünümlü münafık, vatanı satan hain, yalancı hırsız tiran, rüşvetçi, süfyansın” şeklindeki açıklanmasında zorunluluk bulunmayan sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşıdığı gözetilerek sübut bulan müsnet suçtan mahkumiyeti yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/1474 E., 2016/3955 K.)

“Sezer kına yaksın otursun”, “Çankaya’daki adam akıl almaz uygulamaları ile toplumsal barışı dinamitleyen uygulamalara öncülük ediyor”

Yazının tarihi dikkate alındığında, söz konusu tarihte Yargıtay’da icra edilen bir duruşmada türban nedeniyle meydana gelen olayları yazarın kendi bakış açısıyla değerlendirdiği ve bu haliyle yazıda güncellik unsurunun gerçekleştiği ve yazarın dünya görüşü açısından sorun olarak gördüğü hususlardaki görüşlerini açıklamasında kamu yararı bulunduğu da kabul edilmiştir. Ancak suça konu yazıda, “S… kına yaksın otursun”, “Çankaya’daki adam akıl almaz uygulamaları ile toplumsal barışı dinamitleyen uygulamalara öncülük ediyor” sözcükleri yazıda kullanılması zorunlu olmayan ve düşünce açıklamaları şeklinde de kabul edilemeyecek olan ifadelerdir. Sanık Cumhurbaşkanını halk nezdinde küçük düşürücü, onun onur ve saygınlığını zedeleyecek ifade ve isnatlarda bulunmakla, atılı suçu işlemiştir.

Bu itibarla Yargıtay C.Başsavcılığı itirazı yerinde olup, kabulü ile Özel Daire onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme beraat hükmünün bozulmasına karar verilmelidir. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2009/9-190 E., 2009/253 K.)

Katılanın (cumhurbaşkanı) Galatasaray futbol takımı oyuncuları ile birlikte olduğu fotoğrafının üst kısmına “onun bunun çocukları” yazmak cumhurbaşkanına hakaret olarak sayılan ifadeler arasında kabul edilmiştir.

Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesap üzerinden katılanın Galatasaray futbol takımı oyuncuları ile birlikte olduğu fotoğrafın üst kısmında “onun bunun çocukları” yazarak paylaşan sanığın “Cumhurbaşkanının ziyaretinin futbolculara motivasyon kattığını ve hakemin de bundan etkilendiğini düşünmüştüm” şeklindeki savunması karşısında eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette paylaşımda bulunması şeklinde gerçekleşen eyleminin, aleni şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 16.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/6109 E., 2017/865 K.)

“Kaçık” cumhurbaşkanına hakaret olarak sayılan ifadeler arasında kabul edilmiştir

♦ Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu … ve … İçin İleri isimli haftalık gazetenin 07.11.2014 tarihli dokuzuncu sayısında yayınlanan yazı başlığında yer alan “kaçık” şeklindeki, yazının içeriği ile ilgisi bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan sözün; incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 09.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/401 E., 2016/3818 K.)

“…onbir yıldır hep çaldım yine çalarım”, “rüşvetimi alır yaşarım”, “evde istiflemişim bir kaç milyar dolar onları sıfırlayacak .. gibi bir oğlum var”, “ulusum korkma pensilvanyadaki canavar, çalsa da bir bildiği vardır diyen seçmenim var”

Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesap üzerinden Cumhurbaşkanı hakkında “…onbir yıldır hep çaldım yine çalarım”, “rüşvetimi alır yaşarım”, “evde istiflemişim bir kaç milyar dolar onları sıfırlayacak .. gibi bir oğlum var”, “ulusum korkma pensilvanyadaki canavar, çalsa da bir bildiği vardır diyen seçmenim var” şeklindeki herkese açık olarak yazılar paylaştığı anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK’nın 299/1-2 maddesindeki şekli ile Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine hükmolunması, Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/6212 E., 2017/953 K.)

“…’ın sevişme kaseti çıktı istifa etti. MHP’li iki vekilin sevişme kaseti çıktı istifa etti. Tüm … ailesinin yolsuzluk kaseti çıktı istifa eden yok. Hırsızlığın sevişmekten daha onurlu sayıldığı bu ülkede Sevişin lan”

Somut olayda; facebook sosyal paylaşım sitesinde kendi hesabı üzerinden “…’ın sevişme kaseti çıktı istifa etti. MHP’li iki vekilin sevişme kaseti çıktı istifa etti. Tüm … ailesinin yolsuzluk kaseti çıktı istifa eden yok. Hırsızlığın sevişmekten daha onurlu sayıldığı bu ülkede Sevişin lan” şeklindeki sözler ile mağdur Cumhurbaşkanını tahkir edici şekilde resmedildiği görselin altında Cumhurbaşkanı … mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 12.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1766 E., 2017/4809 K.)

“Bu savaşı … öncülüğünde Kürdistan halkı kazanacaktır. … …, …… gibi işidçi … ve saray cahş’ları da yenilecek”

Sanığın sosyal paylaşım sitesi hesabından bir başka kullanıcının “Bu savaşı … öncülüğünde Kurdistan halkı kazanacaktr. … …, …… gibi işidçi … ve saray cahş’larıda yenileck” şeklindeki, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermeyen, söylendiği yer ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındıran ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyecek hakaret içeren paylaşımı herkese açık olarak yayımlamasından ibaret eyleminin atılı suçu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2019/3215 E., 2020/2260 K.)

“Gelişin olsun, gidişin olmasın inşallah, seni buradan kefenle uğurlamak tek dileğim”, “bugün bulvara giden, kent meydanına giden şerefsizdir, namussuzdur, hırsızdır, hepsinden önemlisi vatan hainidir”

Somut olayda, sanığın kendisine ait facebook hesabında “gelişin olsun, gidişin olmasın inşallah, seni buradan kefenle uğurlamak tek dileğim”, “bugün bulvara giden, kent meydanına giden şerefsizdir, namussuzdur, hırsızdır, hepsinden önemlisi vatan hainidir” şeklinde yaptığı paylaşımın ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olmayıp, kamuya açık yerde bir çok kişinin ulaşabileceğini bilerek, mağduru dinlemeye gidecek olanlara sarfedip mağdura dolaylı yolla söylemek kastını içerdiği ve eyleminin atılı suçu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 23.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/4300 E., 2017/3529 K.)

Cumhurbaşkanına Hakaret Sayılan İfadeler Yukarıdakiler İle Sınırlı Değildir Daha Fazlası İçin Yargıtay’ın İçtihat Arama Motorunu Ziyaret Edebilirsiniz


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir