Boşanmada Tazminat Şartları ve Kişilik Hakkı İhlali Olmayan Haller

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Boşanma Davalarında Kişilik Haklarının İhlali Sayılmayan ve Boşanmada Tazminat Şartları Bakımından ise Manevi Tazminat Gerektirmeyen Bazı Durumları Sıralamıştır

Boşanmada Tazminat Şartları ve Kişilik Hakkı İhlali Olmayan Haller

Aşağıda yer alan durumların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu kabul edilmeyen kusurlu davranışlar olduğu bu nedenle boşanmada boşanma şartları bakımından manevi tazminat ödenmesine karar verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Salt boşanma kararı verilmiş olması,

Evliliğin sona ermesi,

Birlik görevlerini yerine getirmemek,

Evin ihtiyaçları ile ilgilenmemek,

Ev kirasını veya faturaları ödememek,

Evi sebepsiz terk etmek,

Eve bakmamak,

Eve geç gelmek,

Bağımsız konut temin etmemek,

Birlikte yaşamaktan kaçınmak,

Çalışmamak,

Sık iş değiştirmek,

Mali yükümlülükleri yerine getirmemek,

Dava açarak fiili ayrılığa sebebiyet vermek,

Nikâh işleminin tamamlanmasının ardından tarafların aileleri arasında tartışma yaşanması nedeniyle düğün merasiminin yapılamaması, durumları kişilik hallerinin ihlali sayılmayacak ve manevi tazminatı da gerektirmeyecektir.

Eldeki davada; eşler arasındaki nikâh işleminin tamamlanmasının ardından tarafların aileleri arasında düğün masraflarının kimin tarafından yapılacağına ilişkin tartışma yaşandığı, bu olay nedeniyle erkeğin eşinin bakire olmadığını kabullenmiş olmasına rağmen düğün yapmaya yanaşmadığı, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğu, kadından kaynaklanan kusurlu bir davranışın bulunmadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verilmiştir. Özel Daire ile Bölge Adliye Mahkemesi arasındaki uyuşmazlık, erkek eşe yüklenen kusurlu davranışlar nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğrayıp uğramadığı noktasında toplandığına göre hangi durumlarda kişilik haklarının saldırıya uğramış sayılması gerektiği ve Yargıtay’ın boşanma nedeniyle manevi tazminatı gerektirmeyen davranışlara ilişkin uygulamasında sıklıkla karşılaşılan eylemlerin açıklanmasında yarar bulunmaktadır.

Yargıtay’ın manevi tazminatı gerektirmeyen evlilik birliğine ilişkin uygulamalarına göre salt boşanma kararı verilmiş olması olgusu nedeniyle manevi tazminat verilemez. Yargıtay’a göre salt boşanmış olmak, kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz. Boşanma kararı verilmiş olması manevi tazminat ödenmesine gerekçe yapılamaz. Zira evliliğin sona ermesi, tek başına kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilemez. Aynı şekilde birlik görevlerini yerine getirmemek, evin ihtiyaçları ile ilgilenmemek, ev kirasını veya faturaları ödememek, evi sebepsiz terk etmek, eve bakmamak, eve geç gelmek, bağımsız konut temin etmemek, birlikte yaşamaktan kaçınmak, çalışmamak, sık iş değiştirmek, mali yükümlülükleri yerine getirmemek, dava açarak fiili ayrılığa sebebiyet vermek gibi kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu kabul edilmeyen kusurlu davranışlar nedeniyle manevi tazminat ödenmesine karar verilemez.

Tüm bu anlatılanların ışığı altında somut olaya gelindiğinde; tarafların 24.05.2017 tarihinde nikâh işleminin tamamlanmasının ardından tarafların aileleri arasında düğün masraflarının kimin tarafından yapılacağına ilişkin tartışma yaşanması nedeniyle düğün merasiminin yapılmadığı eldeki davada erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı belirgin olup, kadın yararına manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/120 E., 2023/378 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir