Kişinin Fotoğrafının Porno Sitelerine Koyulması

Yargıtay, Kişinin Fotoğrafını ve Numarasını Porno Sitelerine Koyacağından Bahisle Tehdit Eden ve Kişinin Fotoğrafını İzinsiz ve Uygunsuz Cümlelerle Yayınlayan Sanığa Tehdit, Hakaret ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçlarından Ceza Verilmesi Gerektiğine Hükmetti

Kişinin Fotoğrafını ve Numarasını Porno Sitelerine Koyacağından Bahisle Tehdit Eden ve Kişinin Fotoğrafını İzinsiz ve Uygunsuz Cümlelerle Yayınlayan Sanığa Tehdit, Hakaret ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçlarından Ceza verilir

Günümüzde internete erişim kolaylaştığı için çoğunluğu kadın olan birçok mağdur, görüntülerinin, fotoğraflarının, telefon numaralarının porno sitelerine konulacağından bahisle şantaja uğruyor veya tehdit ediliyor. Eğer mağdurlar para vermezse ellerindeki porno videolarının internet sitelerine yükleneceği söylenip haksız kazanç elde edilmeye çalışılıyor. Yine sosyal medya kullanımı yaygınlaştığı için mağdurların fotoğrafları kullanılarak sahte sosyal medya hesapları oluşturulup bu hesaplar üzerinden mağdurlar taciz ediliyor veya kişilik hakları saldırıya uğruyor. Henüz reşit olmamış mağdurlar, çocukluğun verdiği muhakeme eksikliği nedeniyle yaptıkları hatalardan dolayı tehdit ediliyor veya şantaja, zorbalığa uğruyor. Böylelikle aileler de zor duruma düşüyor ve şantajın doğrudan muhatabı haline geliyor. Eğer buna benzer durumlar ile karşılaşmışsanız mutlaka bir avukat aracılığıyla veya kendiniz savcılığa suç duyurusunda bulunmalısınız. Çünkü bu tür vakıalarda şantaj yapan ile anlaşmanın olumlu sonuç getirmesi çok düşüktür. Halihazırda internete yüklenmiş görüntüleriniz var ise zaman kaybetmeden kaldırtmak için yetkili makamlara bir avukat vasıtası ile veya kendiniz başvurmanız gerekmektedir.     

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, hakaret ve tehdit suçlarından sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya incelenen dosya kapsamına göre katılanın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın, katılanın sözlüsü olan tanık …’in eski sevgilisi olduğu ve tanık …’in kendisinden ayrılmasına ve katılan ile sözlenmesine tepki olarak kendisine ait facebook hesabından katılana ve ablasına “….önce porno sitelerinde gezsin fotoğrafı sonra numarası dağıtılsın…videoyu sadece senin sülalene değil aynı zamanda ….in sülalesi ve arkadaş çevresiyle de paylaşıcam …video için zaman var …şimdiden duaya başla ….. çünkü yaptıklarım daha hiçbir şey…bu iş tahmin ettiğinizden çok kötü yerlere gidecek, ……nin bütün arkadaş listesi elimde….sadece bunlarla kalmayacak İnebolu kabalar sakalar tüm …… dahil olmak üzere İstanbul’da bağcılardan başlayıp ….re kadar ilerleyen akraba kesimi dost arkadaş ne varsa kim varsa …..nin baş rolde oynadığı 1 saatlik porno filmi izleyecek…siz beni ciddiye almadığınız için bedel ödeyeceksiniz ve sadece …..yi değil tüm sülalenizi etkileyecek şekilde olucaktır bu kadar meraklıysanız kardeşinizin porno yıldızı olmasına sadece izleyin ve görün…bekleyin olacakları video hazır sözünde durmazsan inanmaya hazır herkese gönderilecek….” ibareli beyanlarda bulunduğu, ayrıca “yanıyorum erkeğim boşalt” başlığı altında katılanın resmini yayınladığı iddiasına konu olayda, dosya kapsamına, katılan ve tanık beyanlarına göre, sanık hakkında atılı suçlardan mahkumiyete karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraate karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8289 E., 2019/6505 K.)

Çoğunluğu kadın olan birçok mağdur, para verilmemesi karşılığında porno videolarının dağıtılacağından, internet sitelerine yükleneceğinden bahisle şantaja uğramaktadır.

Katılanın aşamalardaki istikrarlı beyanları, soruşturma aşamasında alınan mesaj tespit tutanağına göre, sanığın, kullandığını ve müşteki ile mesajlaştığını kabul ettiği hattan katılanın telefonuna “bana para vereceksin” ve “porno videonu atarım yoksa” şeklinde mesajlar gönderildiğinin anlaşılması karşısında, şantaj suçunun oluştuğu gözetilmeden, hatalı değerlendirme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2017/19680 E., 2021/1644 K.)

Yine Yargıtay’a konu olan başka bir olayda mağdur şantaj ile (porno videolarının dağıtılacağından bahisle) anlaşmalı boşanmaya zorlanmıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığın, dosya içerisinde bulunan ekran çıktılarına göre “ya anlaş, ya da fotoların dağıtmaya başladım, daha da devam edecek”, “Yaklaşık 250 yaprak 13 tane sevgilinle yapmış olduğunuz görüşmeler ve Diyarbakır… çekmiş olduğun porno yu pazartesi babana yolluyorum”, “iyi düşün, gel karşılıklı anlaş, … ve kocası da gördü porno nu, daha da devam edecek”, “sana son şans, o da mahkemeye çıkmadığımız için, ben hiçbir şey kaybetmem, baban yeni kalp krizi geçirdi, kalbi dayanır mı bilmem kızının a.ını görünce”, “Benden istediğim gibi ayrıl, hiçbir şey görmezler, pazartesiye kadar” şeklinde mesajlar göndererek mağduru anlaşmalı boşanmaya zorladığının iddia edilmesi karşısında, mahkemece “Atılı suçun dayanağı olan mesaj içeriklerinde sanığın o tarihte eşi olan mağdurun 3. kişi ile ilişkisini onun babasına söyleyeceği şeklindeki sözlerin karşılığında bir şey talep edilmemesi nedeniyle şantaj suçunun oluşmadığı” şeklindeki yerinde görülmeyen gerekçe ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/8331 E., 2020/7822 K.)

Sahte sosyal medya hesaplarından mağdurlar cinsel tacize uğruyor.

Sanığın, katılanın çalıştığı iş hanında çaycı olduğu ve katılana karşı tek taraflı ilgi duyduğu, sanığın facebook paylaşım sitesinde, katılanın isim ve soyismiyle birlikte değişik isimler kullanarak çok sayıda hesaplar oluşturduğu, oluşturduğu bu hesaplarda katılana ait bir kısmı özel nitelikteki fotoğrafları ele geçirip belirtilen facebook paylaşım sitesinde farklı tarihlerde birden çok kez yayınladığı, yine sanığın ikametgah adresinde yapılan arama sonucu suçta kullanılan bilgisayarda yapılan incelemede şikayete konu fotoğrafların aynı zamanda kaydedildiğinin tespit edildiği, yine sanığın oluşturduğu facebook paylaşım sitesindeki hesaplarından katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli sözler sarf ettiği ve porno resimler yayınladığı, aynı şekilde sanığın katılana karşı birden çok kez mesaj göndermesi şeklinde gerçekleşen olayda,
Sanığın ikrarı, katılanın beyanı ve bilirkişi raporları dikkate alındığında sanığın üzerine atılı eylemlerin sabit olduğu, sanığın, katılanın isim soyisim ve fotoğrafını kullanarak katılan adına sahte facebook oluşturma eyleminin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, sahte oluşturulan facebook adresinde katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu, değişik isimle oluşturulan
hesaptan katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli yazılar yazması ve porno resimler yayınlaması eyleminin cinsel taciz, bilgisayarında katılana ait fotoğrafların bulunması kişisel verilerin kaydedilmesi eylemini, katılanın telefonunu birden fazla kez araması eylemi, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu, bu eylemlerin tek bir fiil olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, tebliğnamede, fikri içtima uygulanması yönündeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/23302 E., 2015/5841 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir