Avukatların Bürosunda Arama Elkoyma ve Postada Elkoyma

Avukatların Bürosunda Arama Elkoyma ve Postada Elkoyma C.M.K. m. 130

Avukatların bürosunda nasıl arama yapılacağı, nasıl elkoyma işlemi uygulanacağı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 130. maddesinde düzenlenmiştir.

Avukatların Bürosunda Arama Elkoyma ve Postada Elkoyma C.M.K. m. 130

C.M.K Madde 130 – (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur.

(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir. Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhâl avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmidört saat içinde verilir.

(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya baro başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı koyması üzerine ikinci fıkrada belirtilen usuller uygulanır.

Normal aramayı sıklıkla adli kolluk yapıyordu ancak burada Cumhuriyet Savcısının ve baro başkanının veya onu temsil eden bir avukatın nezaretinde arama yapılması gerekmektedir. Çünkü, eğer usulüne uygun bir arama yapılmazsa, aramada hukuka aykırı işlemler yapılırsa bu durum savunma hakkı açısından olumsuzluk teşkil eder. Kanun koyucu avukatlara ayrıcalık tanımak için değil aksine savunma hakkına zarar verebilecek, hukuka aykırı müdehale niteliği taşıyabilecek fiillerin önüne geçmek için bu hükmü koymuştur.

Avukatın konutunun aranacağı durumda kanunda düzenlenmiştir.

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri C.M.K Madde 136 – (1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmü uygulanamaz.

Burada telekomünikasyon araçlarından bahsetmektedir. O halde madde 136’daki hükmü kıyasen uygularsak avukatın konutu aranırken de aynı esas geçerli olur. Yani cumhuriyet savcısı ve baro başkanıyla (ya da temsilcisi) birlikte arama gerçekleştirilir. Avukatın müvekkiliyle bir yazışması var ve postada elkoymak isteniyorsa bu mümkün değildir. Postada elkoyma açısından da bu hükmün uygulanması gerekiyor.

Avukat elkoyama işlemine mesleki itirazda bulunur ise savcı da aksi görüşteyse ve elkoyama işlemi tesis etmeyi düşünüyorsa bu durumda uyuşmazlık konusu ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir