Mağazalar Müşterilerinin Eşyasını Korumak Zorundadır

Mağazalar Müşterilerinin Eşyasını Korumak Zorundadır ve Mağazada Kaybolan Eşyalarınızdan Müessesemiz Sorumlu Değildir Yazısının Hukuken Bir Geçerliliği Yoktur

Çoğu mağazada kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir yazısı yer alsa da aslında mağazalar müşterilerinin eşyasını korumak zorundadır. Kaybolan eşyalar için hem mağazanın hem de müşterinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır.  Mağazalarda alışveriş yapan insanlar kişisel eşyalarını korumakta kendilerinden beklenen asgari özeni göstermeleri gerekir. Asgari özeni göstermeyen müşterinin mağazada eşyasının çalınması halinde işyerlerine kusur yüklenilmesi adaletsiz olacağı gibi bu durum işyerinin haksız yere zarara uğramasına neden olabilecektir. Bunun yanında mağazaların da bazı yükümlülükleri vardır. Mağazalar, müşterilerinin mal güvenliğini özellikle kendi muhafazasına terk edilmiş bir eşyasını asgari özen yükümlülüğüyle korumak ve kollamak zorundadır. Çünkü mağazaya gelen müşterinin yapılan reklam ve hizmete güvenerek geldiği kabul edilmektedir. Ayrıca müşteriler mağazaların hakimiyet alanında bulunmaktadır bu nedenle mağazalar, müşterileri zarar verici eylemlerden korumalıdır. Görüldüğü üzere tarafların uyması gereken yükümlülükleri vardır. Bu nedenle mağazada bulunan bir müşterinin malına bir zarar gelmişse iki tarafın kusur oranları belirlenir ve bu oranlara göre değerlendirme yapılır. Yani müşteri eşyasına sahip çıksaydı mağazanın bu durumda yapabileceği bir şey yok gerekçesiyle dava direkt reddedilemez. Nitekim Yargıtay’ın vermiş olduğu karar da bu yöndedir.

Yargıtay Sıradan Bir İş Yeri Olmayan Mağazaların, Müşterilerinin Kendi Muhafazasına Terk Edilmiş Eşyalarını Asgari Özen Yükümlülüğüyle Korumak ve Kollamak Zorunda Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay Sıradan Bir İş Yeri Olmayan Mağazaların, Müşterilerinin Kendi Muhafazasına Terk Edilmiş Eşyalarını Asgari Özen Yükümlülüğüyle Korumak ve Kollamak Zorunda Olduğuna Karar Verdi

Davacı, kızı ile birlikte 04/04/2009 tarihinde davalı şirketin Ümraniye’de bulunan mağazasına alışverişe gittiğini, kızının Lois Vuitton marka çantasının çalındığını, çantanın içinde kendisi ve kızına ait bir adet 1.500,00 TL değerinde Blackberry marka cep telefonu, bir adet 500 TL değerinde Nokia N95 marka cep telefonu, … plakalı araca ait kontak anahtarı ve bu araca ait ruhsat, 700,00 TL nakit, Versage ve Dolge Gabbana marka iki adet güneş gözlüğü, 600,00 TL değerinde makyaj malzemesi,18.000,00 TL değerinde bir adet Gilan marka tektaş pırlantalı altın yüzük çalındığını, olayı fark eder etmez derhal mağaza güvenlik personeline başvurarak hırsızın kim olduğunu tahmin ettiğini belirterek gerekli önlemlerin alınmasını ve kapıların kapatılarak hırsızın yakalanmasını talep etmiş olmasına rağmen mağaza yetkililerinin bunun mümkün olmadığını belirterek yardımcı olmayı reddettiklerini, kendisi ile polislerin hırsızın eşkalini tespit etmek için mağazanın güvenlik kameralarını kontrol etmek istediklerinde ise şirket yetkililerin mağazanın içinde güvenlik kamerası olmadığı bilgisini verdiklerini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davalının hizmet kusuru nedeniyle maruz kaldığı hırsızlık olayı neticesinde oluşan 25.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Her ne kadar mahkemece, davacının çantasının çalınmasında davalıya izafe edilebilecek bir kusur bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davacı, davalı şirkete ait mağazada alışveriş yaparken çantasının çalındığı iddiası ile bu davayı açmıştır. Mahkeme tarafından da davacının çantasının çalındığı kabul edilmiştir. Davalı tarafından ise mahkemenin gerekçesindeki bu yöndeki kabulü temyiz edilmediğinden bu husus kesinleşmiştir. Ayrıca davacının çantasında bulunan para ve eşyaları, Türk Medeni Kanunu’ nun 6. maddesi gereğince ispat etmesi gerekir ise de, davacının çantasında bulunduğunu belirttiği eşya, para ve takının parasal miktarının günlük hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı araştırılmamıştır. Davalı şirkete ait mağaza da güvenlik kamerasının bulunmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Sıradan bir işyeri olmayan davalı şirkete ait mağazaya gelen müşterinin mal güvenliğini özellikle kendi muhafazasına terk edilmiş bir eşyasını asgari özen yükümlülüğüyle korumak ve kollamak zorunda bulunduğu davalı şirkete ait işyerine gelen müşterinin yapılan reklam ve hizmete güvenerek geldiği, müşterilerin davalının hakimiyeti alanında olduğu, müşterilerin zararlandırıcı eylemlerden korunması gerektiğinin kabulü zorunludur. Ancak kişilerin kişisel eşyalarını korumakta kendilerinden beklenen asgari özeni göstermemeleri halinde işyerlerine kusur atfedilmesi hak ve nesafet kurallarıyla bağdaşmadığı gibi işyerinin haksız yere zarara uğramasına neden olunabilecektir. Her olayın kendi içinde incelenip değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle kişilerin kişisel eşyalarını korumada kendilerinden beklenen özeni gösterdiklerini kanıtlamaları gerekir. Bu halde tarafların olayda kusur ve sorumluluğu incelenmelidir. Davalıya ait mağazada alış veriş için bulunan davacının avize baktığı sırasında çantasını yanındaki alışveriş arabasına bıraktığı ve çantanın bulunduğu yerden çalındığı, güvenlik zaafiyeti bulunduğu, davacının da çantasını kontrolsüz bir şekilde alışveriş arabası içerisine bıraktığı dolayısı ile çantanın çalınması nedeni ile oluşan zararda tarafların müterafik kusurlarının bulunduğu sonucuna varıldığından maddi tazminat istemi yönünden tarafların müterafik kusur oranlarının tespiti yönünde inceleme yapılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2013/5258 E., 2013/15220 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir