Apartmana Kamera Taktırmak İçin Maliklerin Rızası Gereklidir

Yargıtay Apartmana Kamera Taktırılabilmesi İçin Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olması Gerektiğine Karar Verdi

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmana kamera takılması dahil buna benzer işlerin bağımsız bölümlerde yapılabilmesi kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası alınmalıdır. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması hali hariçtir. Bu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Görüldüğü üzere apartmanın bağımsız bölümlerine kamera taktırmak için kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası gerekmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmana kamera takılması dahil buna benzer işlerin bağımsız bölümlerde yapılabilmesi kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası alınmalıdır

Dava, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca projeye aykırı yapıldığı bildirilen imalatların (ortak alanlara kurulan kameraların kaldırılması) eski hale getirilmesi, müdahalenin önlenmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü, müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirilme yönünde hüküm kurulmuş ise de yapılan inceleme ve araştırma hüküm kurmaya, kurulan hüküm de infaz etmeye elverişli değildir. Buna göre;
1-Mahkemece yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğinden ortak alana kamera ünitesinin yerleştirildiği anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Kanunun bu hükmü dikkate alınarak, hem asıl davaya hem de karşı davaya konu edilen kameralara ilişkin olarak, karar defterleri de incelendikten sonra alınan kat malikleri kurulu kararlarında kat maliklerinin beşte dördünün rızasının olup olmadığı değerlendirilmeksizin, kurulan hükümde kameraların sadece yer ve açılarının değiştirilmesi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2277 E., 2018/7965 K.)

Kat Malikleri, Kiracıya Toplantılarda Oy Vermesi İçin Yetki Verebilir

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 31. maddesinde kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir hükmünü içermektedir. Bu nedenle kat maliklerinin, kiracılarına yetki vermesi mümkündür. Bu kişinin borcu olsa bile kat malikleri kuruluna katılabilir. Yetki için noterden vekalet alınması şart değildir. Kat malikinin, yazılı bir belgeyle yönetime bildirimde bulunması da yeterli olacaktır. Verilen yetkinin sınırlarını taraflar belirleyecektir.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir