Hakaret Suçu Haksız Fiile Karşı İşlenmişse Ceza Verilmeyebilir

Yargıtay, Hakaret Suçu Haksız Fiile Karşı İşlenmişse Bu Durumda Kişiye Ceza Verilmeyebileceğine Karar Verdi

T.C.K.’nin 129. maddesinde hakaret suçu haksız fiile karşı işlenmişse veya karşılıklı bir hakaret durumu varsa ne olacağını düzenlemiştir. Buna göre;

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

T.C.K.'nin 129. maddesinde hakaret suçu haksız fiile karşı işlenmişse veya karşılıklı bir hakaret durumu varsa ne olacağını düzenlemiştir. Buna göre;
Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Somut olayda; sanıklardan …’ın dedesinin, tedavi gördüğü …’nde vefat etmesi üzerine hastaneye gelen sanık …’in, sinirlenerek dahiliye servisi koridorunda bulunan sandalyelere, çiçek saksılarına, ankesörlü telefona ve servis odalarının kapılarına vurarak zarar verdiği, bu sırada başka bir hasta ile ilgilenen ve dahiliye uzmanı olan sanık …’nun gürültüyü duyup odadan dışarıya çıktığı ve sanık …’in yanına giderek sanığı sakinleştirmeye çalıştığı, ancak; Ramis’in, doktor … hitaben “o gözlüklerini kırıp sana yedireceğim, o…pu çocuğu” diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu, sanık …’ın, … küfür etmemesi hususunda uyarmasına rağmen, … küfür etmeye devam etmesi üzerine, … da … “o…pu çocuğu sensin” şeklinde karşılık verdiği anlaşılmakla; sanık …’ın hakaret suçunu, diğer sanık …’in kendisine yönelik hakaretleri ve haksız hareketleri karşısında işlediği anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK’nın 129/1-3. maddesi uyarınca sanık … hakkında verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararda ve sanık …’in eyleminin kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğuna yönelik kabul ve uygulamada bir isabetsizlik görülmemiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/14043 E., 2014/15835 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir