Arama Emrinde Belirtilen Saatten Önce Arama Yapılması

Yargıtay, Cumhuriyet Savcılığınca Verilen Arama Emrinde Belirtilen Saatten Önce Aramaya Yapılırsa Yapılan Bu Aramanın Hukuka Aykırı Olacağına ve Bu Arama Sonucu Elde Edilene Delillerin Yasak Delil Niteliğinde Olup Hükme Esas Alınmayacağına Bu Yüzden De Sanıların Beraatine Karar Verilmesi Gerektiğine Karar Vermiştir

Yargıtay, Cumhuriyet Savcılığınca Verilen Arama Emrinde Belirtilen Saatten Önce Aramaya Yapılırsa Yapılan Bu Aramanın Hukuka Aykırı Olacağına Karar Verdi

Arama emrinde veya kararında bulunması gereken hususlar C.M.K’nin 119. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre arama emrinde veya kararında;

a) Aramanın nedenini oluşturan fiil,

b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya,

c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,

açıkça gösterilir. Bu yüzden arama emrinde belirtilen sürelere riayet edilmemesi hukuka aykırı olacaktır.

Fiziki takip tutanağı ve güvenlik kamerası çözüm tutağı içeriğine göre arama yapılan adreste suç unsuru olabileceğine dair makul şüphe üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce 26.03.2017 gününe ilişkin yazılı arama emri talep edildiği, Cumhuriyet Savcılığınca saat: 23:40-02:00 arası arama yapılmasına 26.03.2017 tarihli derkenar arama emri ile karar verildiği, ancak arama tutanağı içeriği incelendiğinde karar tarihinden önce 25.03.2017 günü saat: 23:20 sırasında aramaya başlandığı ve 26.03.2017 saat:00:10 sıralarında aramanın sona erdiği bu sebeple; Cumhuriyet savcılığınca usulüne uygun şekilde verilmiş yazılı arama emrinden önce aramaya başlandığının anlaşılması karşısında;
Yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu ve bu arama ile elde edilen delilin yasak delil niteliğinde olup hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak, sanıkların beraatlari yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetlerine karar verilmesi nedeniyle itirazın farklı bir gerekçe ile kabulüne karar vermek gerekmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2022/6636 E., 2022/7237 K.) 


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir