Kurusıkı Silah Satımı Taşınması Üretimi

Kurusıkı silah, Satımı, Taşınması, Üretimi İthali, İhracı, edinilmesi, bulundurulması hakkındaki usul ve esaslar

Kurusıkı Silah, Satımı, Taşınması, Üretimi vs. esaslarına geçilmeden önce kurusıkı silahın tanımı yapılmalıdır. Kurusıkı silah ses ve gaz fişeği atan silahlardır. 5729 sayılı Kanuna göre ses ve gaz fişeği atan silah; kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade eder.

Kurusıkı Silah Satımı

Kurusıkı silah satacakların uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik m. 13’de düzenlenmiştir.

MADDE 13 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır.

(2) Ses ve gaz fişeği atabilen silahları satan yerler, yurt içine ve yurt dışına sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını, satın alan kişi veya kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda bilgisayar ortamında düzenleyecekleri listeleri bir ay içerisinde kolluk birimlerine bildirmek zorundadır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip bildirimler depo girişinde ve çıkışında anlık olarak yapılır.

(3) Genel amaçlı üretimlerden yurt içine satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahların ambalaj ve kutularına Ek-1’de yer alan yasal uyarı ile ses ve gaz fişeği atabilen silahın kullanım kılavuzunun konulması zorunludur.

Koyulması zorunlu Ek-1 yasal uyarı aşağıdadır.

5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN SİLAHLARA AİT YASAL UYARI

  1. Bu silahı satın veya devir alanların bir ay içerisinde mülkî amirliğe müracaat etmeleri zorunludur.
  2. Bu silahın taşınması yasaktır.
  3. Bu silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.
  4. Bu silah ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılamaz.
  5. Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.
  6. Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.

YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMAMASI HALİNDE 5729 SAYILI KANUNUN CEZA HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILIR.

Kurusıkı Silah Taşınması

Kurusıkı silahların taşınması ve bulundurulmasının şartları kanunda ve yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu şartları anlamak için kurusıkı silahın ne olduğunun ve diğer silahlardan farkının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Tüm detaylar için buraya tıklayınız.

Kurusıkı silah satın alınması

Kurusıkı silahların alınabilmesi için kişinin öncelikle bir yetki belgesi alması gerekmektedir. Yetki belgesi ile birlikte kişi dağıtıcıya başvurabilir. Yönetmeliğe göre dağıtıcı, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin hususları etkilemeyen, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış, ses ve gaz fişeği atabilen silah da satabilen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Tüm detaylar için basınız.

Kurusıkı Silahın Üretimi

Yönetmeliğe göre kurusıkı silahları üretmek için önce kuruluş izninin sonra prototip üretim izninin en son da üretim izninin alınması gerekmektedir. Kuruluş izni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınır. Üretim aşamaların detayları yönetmelikte gösterilmiştir. Detayları için buraya tıklayınız.

Kurusıkı Silahın Devri, İhracatı, İthalatı

Kurusıkı silah devralmak isteyen birisi Yönetmelikte düzenlenmiş, ses ve gaz fişeği atabilen silah devir sözleşmesini düzenler. Devralacak kişinin mutlaka yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Devir sözleşmesi ve devir işleminin detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Kurusıkı silahların ihracat ve ithalat şartları yönetmelikte düzenlenmiştir. Detaylar için bkz.

Kurusıkı Silahla İşlenen Suçlara İlişkin Bazı Yargıtay Kararları

Kurusıkı silahın öldürücülüğünün azlığı sebebiyle kurusıkı silah ile suç işlenilemeyeceği düşünülse de karşı tarafın bu detayı bilip bilmemesine göre suç türleri değişmektedir. Detaylar için bkz.


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir