Kurusıkı Silahla İşlenebilen Bazı Suçlar

Kurusıkı Silahla İşlenebilen Bazı Suçlar Hakkında Yargıtay Kararları

Kurusıkı tabancanın üstte taşınmasının yasak olduğu daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Kurusıkı silahın öldürücülüğünün azlığı sebebiyle kurusıkı silah ile suç işlenilemeyeceği düşünülse de karşı tarafın bu detayı bilip bilmemesine göre suç türleri değişmektedir. Yani kurusıkı silahla işlenebilen bazı suçlar vardır. Aşağıda en sık karşılaşılan durumlara ilişkin Yargıtay kararları eklenmiştir.

“Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın, tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görüp hissedebileceği ve mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir. Mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen tehdit eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturabilmesi bakımından, silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması icap eder. Bu itibarla yargılamaya konu somut olayda, sanığın, kendisine ait olan ancak başkasının kullandığı araç ile aralarında husumet bulunan mağdurun işyerinin önünden geçtiğinin, daha sonra araç ile geriye manevra yaparak mağdurun işyerinin önüne gidip havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiğinin ve olay yerinde dört adet kurusıkı tabanca kovanı bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yasal olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi, kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA,” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/32313 E., 2016/63 K.)

Tehdit

T.C.K. Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda kurusıkı silah mağdurun üzerindeki korkunun etkisini arttıracak tarzda kullanılmıştır. Yani anlatılmak istenen silahın türü ne olursa olsun hiç önemli değil, gerçeğe benzeyen oyuncak silah bile olsa bu oyuncak silah mağdurun üzerinde korku yaratacak şekilde kullanılmışsa tehdit suçu oluşacaktır. Kurusıkı silahtı zaten öldürmezdi vb. şeklindeki savunmalar geçersizdir. Kurusıkı silah ile tehdit suçu işlenebilmektedir ve hatta silah ile tehdit suçunun işlenmesi nitelikli hal kapsamındadır, iki yıl ile beş yıl arası hapis cezasına hükmolunur.

—————————————————————————————————————————————————————

Mağdur … soruşturma aşamasında olaydan hemen sonra alınan 26/06/2007 tarihli ifadesinde, inşaat deposundan telleri çalan şahıslara müdahale ettiğinde, şahıslardan birinin kendisine silah doğrultup, “koşma seni vururum” diyerek tehdit ettiğini beyan ettiği, 04/07/2007 tarihli tutanak içeriğine göre de, kendisine kurusıkı silah doğrultup tehdit eden şahsın suça sürüklenen çocuk … olduğuna dair teşhiste bulunduğu, yakalama tutanağı içeriğine göre de suç konusu kablolar ile suçta kullanılan kurusıkı tabancasının sanıkların kullandığı araçta ele geçtiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nın 149/1 maddelerine uyan yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hırsızlık suçundan hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş suça sürüklenen çocuk ve müdafiinin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, (13. Ceza Dairesi 2015/2011 E., 2016/6286 K.)

Yağma

T.C.K. Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Somut olayda sanık kurusıkı silahı mağdura yöneltmiş ve mağdurun hayatına bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle onu tehdit etmiştir. Bu vesileyle de mağdurun teller üzerindeki hakimiyetine son vererek malın alınmasına karşı koyamaz hale getirmiştir. Kurusıkı silah ile yağma suçu işlenmiştir.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir