Arama Kararı Olmadan Telefon İncelenemez ve Arama Yapılamaz

Yargıtay, Kolluk Görevlilerinin Sanığın Telefonunu Arama Kararı Olmadan İnceleyip Arama Yapmasını Yasaya Aykırı Buldu ve Hukuka Aykırı İnceleme Sonucu Elde Edilen Delillerin Hükme Esas Alınamayacağına Karar Verdi

Kolluk görevlileri (Polis, Jandarma vs.) şüphelinin cep telefonunu hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda savcı talimatı olmaksızın alıp inceleme ve arama yapamaz. Yargıtay cep telefonun da bilgisayar niteliğinde kabul etmektedir bu yüzden arama kararı olmadan inceleme ve arama yapılamaz. Şüphelinin telefonunun alınıp arama yapılabilmesi için C.M.K.’nin bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma başlıklı 134. maddesi uyarınca hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı talimatı alınması gerekmektedir. Arama kararı olmadan bir inceleme veya arama yapıldıysa elde edilen deliller hükme esas alınamaz. Hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerden başka sanığın mahkumiyetine elverişli deliller yoksa sanığın beraat etmesi gereklidir.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapıldığı belirtilen, telefon inceleme tutanağının 20.04.2014 saat 14.10’da düzenlendiği, bu saatten daha önceki bir saatte saat 12.57’de düzenlenen “fotoğraf teşhis tutanağına” göre şüphe üzerine durdurulan sanığın cep telefonunun Cumhuriyet savcısının emri ya da mahkeme kararı olmadan kolluk görevlileri tarafından incelendiği ve telefonda, müştekiye ait çalıntı motosikletin fotoğrafının telefonda K ismiyle kayıtlı bir kişiye gönderildiğinin tespiti üzerine sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ise de; işlevi itibarıyla bilgisayar niteliğinde olan cep telefonu üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK’nın 134. maddesi uyarınca hakim kararı alınması gerektiği bu kararın alınmaması nedeniyle arama ve incelemenin yasaya aykırı olduğu ve bu delilin mahkumiyete esas alınmayacağı gibi bu delil yasal kabul edilse bile sanığın cep telefonunda bulunan motosiklet fotoğrafının müştekiye ait motosiklet olduğu ve sanık tarafından çalındığına dair sanığın mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş… (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/27517 E., 2017/1716 K.)

Kolluk görevlileri (Polis, Jandarma vs.) şüphelinin cep telefonunu hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda savcı talimatı olmaksızın alıp inceleme ve arama yapamaz.

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma konusunu detaylı olarak incelemek isterseniz bkz.

Arama Kararı Alınabilmesi İçin Gereken Şartlar

C.M.K. m. 134- Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine karar verilir.

Kuvvetli Şüphe: “Eldeki delillerin değerlendirmesi ile sanığın mahkûm olma ihtimali kuvvetle muhtemel ise bu durumda kuvvetli şüphe olgusunun o olayda varlığından söz edilecektir.” (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/4819 E., 2017/15005 K.)

Dikkat edilmelidir ki cep telefonunda arama ve inceleme yapılması için kolluk amiri emir ve talimat veremez. Kolluk amiri bu kararı veremez. Cep telefonu kullanımı itibarıyla bilgisayar niteliğindedir. Bu nedenle C.M.K. m. 134 uygulama alanı bulacaktır.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir