İzmir Avukat Furkan Patır Hakkımızda

İzmir Ceza Avukatı

İzmir Avukat Furkan Patır, 1996 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise öğrenimini İzmir Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde  İngilizce hukuk eğitimini tamamlamıştır. Norma Hukuk Bürosunda stajyer avukat olarak çalıştıktan sonra İzmir’de serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

Öğrencilik yıllarından itibaren kurumsal hukuk bürolarında çalışmaya başlamış ve kendini mesleki açıdan geliştirmiştir. Faaliyet gösterdiği alanlarda, müvekkil-avukat gizliliğine önem vererek müvekkilin haklarını en etkili biçimde korumayı ve en doğru hukuki desteği sunmayı amaçlamaktadır. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku alanında çalışmalarını yürütmekteyse de özel hukuk alanında da hizmet vermektedir.

İzmir Avukat olarak serbest meslek yürüten Furkan Patır’ın bazı faaliyet alanları

Avukat ve Avukatlık Nedir?

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Yargı Kararları/Haberler ↗

Güncel yargı kararlarını ve hukuki haberleri takip edin.

Makaleler ↗

Hukuki makalelerimizi inceleyin.

İzmir Avukat ↗

Açılış saatlerimizi, yerimizi öğrenin.