EŞE “KONUŞMA HAKKIN YOK, SENİ SEVMİYORUM” DEMEK DUYGUSAL ŞİDDETTİR

YARGITAY EŞE “KONUŞMA HAKKIN YOK, SENİ SEVMİYORUM” DENMESİNİ DUYGUSAL ŞİDDET OLARAK KABUL ETMİŞ VE DUYGUSAL ŞİDDETE UĞRAYAN TARAFIN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERMİŞTİR

♦ Mahkemece, “tarafların eşit kusurlu davranışlarıyla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşini uzun süreli olarak ailesinin yanına bıraktığı ve hastalığı ile ilgilenmediği, eşine “konuşma hakkın yok, seni sevmiyorum” diyerek duygusal şiddet uyguladığı, buna karşılık, davacı kadının da eşine beddua ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda, davacı kocanın davalı kadına nazaran daha ziyade kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu olarak kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi-manevi tazminat (TMK.d.174/1-2) isteklerinin reddi doğru olmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/9423 E., 2014/20736 K.) 


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir