Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Konut ve Çatılı İşyerleri

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası Sadece Konut ve Çatılı İşyerleri İçin Açılabilir. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Haricindeki Kira Sözleşmelerinde Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası Açılamaz

Türk Borçlar Kanunu’nda yeni malikin gereksinimi durumu düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre yeni malik kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa kira sözleşmesini sonlandırabilir. Görüldüğü üzere konut ve işyeri gereksinimi var ise sözleşme sonlandırılabilir. Konut ve işyeri haricindeki kira sözleşmelerinde gereksinim nedeniyle tahliye isteminde bulunulamaz.

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılabilir ?

Bu husus Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Nitekim Yargıtay’ın da kararları bu yöndedir.

6098 Sayılı TBK’nun 351 maddesinde düzenlenen “yeni malikin gereksinimi” nedeniyle tahliye istemi konut ve çatılı işyerlerinin kiralanmasında uygulanabilecek bir düzenlemedir. Taraflar arasındaki kira sözleşmesi ise baz istasyonu konulmak üzere belirli bir alanın kiralanmasına yönelik olup, 6098 Sayılı TBK.nun 351 maddesi gereğince kiralananın tahliyesi talep edilemez. Ayrıca TBK.nun 310. maddesi “Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.” hükmünü içerdiğinden,  yeni malik ancak kira sözleşmesine istinaden ve sözleşmedeki sürelere riayet ederek kiralananın tahliyesini talep edebilir. TBK.da konut ve çatılı işyerleri haricindeki kira sözleşmelerinde yeni malikin gereksinimi nedeniyle kiralananın tahliyesi talep edilemeyeceğinden, Mahkemece bu yönden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi   2013/2532 E., 2013/6675 K.)

T.B.K. Madde 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir