SÜREKLİ ALKOL ALMAK EVE GELMEMEK AİLEYE İLGİSİZ DAVRANMAK MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRMEZ

YARGITAY, EŞİN SÜREKLİ ALKOL ALMASINININ, EVE GELMEMESİNİNİN, EVE GEÇ GELMESİNİNİN, EŞİNE VE ÇOCUKLARINA İLGİSİZ DAVRANMASINININ DİĞER EŞİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL ETMEDİĞİNDEN BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

Boşanmada tazminat 

Maddî ve manevî tazminat

T.M.K. Madde 174- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.


Boşanmaya neden olan olaylarda, gerçekleşen ve bölge adliye mahkemesince erkeğe kusur olarak yüklenen “Sürekli alkol alma, eve geç gelme-bazen gelmeme, eşine ve çocuklara ilgisiz davranma” kusurlu davranışları davacı-davalı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmemektedir. Bu itibarla, Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesinde düzenlenen manevî tazminatın koşulları oluşmamıştır. O halde, davacı-davalı kadının manevî tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2022/1935 E., 2022/4205 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir