Muska Yazmak İçin Para Almak Dolandırıcılık Suçudur

Yargıtay muska yazmak veya cin çıkarmak için para alınmasını “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle” dolandırıcılık suçunu oluşturacağına karar verdi

Dolandırıcılık suçu T.C.K.’nin 157. ve 158. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir. Muska yazmak için para almak dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenen dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenen dolandırıcılık suçu nitelikli hal olup ceza artırımına gidilmektedir. Dolandırıcılık suçunu tüm detaylarıyla incelemek isterseniz DOLANDIRICILIK SUÇU VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARI adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay’ın Muska Yazmak İçin Para Almak Hakkında Verdiği Emsal Karar

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … ve sanık … müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılanın nişanlısından ayrılması nedeniyle internet ortamında medyum … lakaplı sanık … ile tanıştığı ve kararlaştırdıkları şekilde daha sonra buluştukları, sanığın sorunlarını çözmek için ve muska yazmak için katılandan para istemesi üzerine sanık …’e değişik miktarlarda ve tarihlerde para ve altın verdiği, daha sonra sanığın ortadan kaybolması üzerine katılanın önceden öğrendiği adreslerde araştırma yaptığı sırada sanık … ile buluştuğu, sanığın “bu işleri ben çözerim, sana cin girmiş, bunu çıkarmak için para lazım” diyerek farklı tarihlerde para aldığı ve ayrıca katılana karşı cinsel saldırıda bulunduğu, böylece tüm sanıkların katılana karşı “Dini İnanç ve Duyguları İstismar Edinmesi Suretiyle” dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda; Sanıkların savunmaları, katılan beyanı, tanık anlatımları ve dosya kapsamına göre mahkemenin suç vasfına ve sübuta yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık … ve sanık … müdafinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 31.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/25079 E., 2017/12714 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir