İKİNCİ EL ARAÇ VE GAYRİMENKUL İLANLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

KİŞİLER ARTIK İLAN SİTELERİNDE YALNIZCA KENDİSİNİN, EŞİNİN VEYA BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE KAN HISIMLARININ GAYRİMENKULÜNÜ VE ARAÇLARINI SATABİLECEK. KİŞİLER KENDİSİNE, EŞİNE VEYA BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE KAN HISIMLARINA AİT OLMAYAN ARAÇLARI VE GAYRİMENKULLERİ YALNIZCA YETKİ BELGESİ İLE İLAN SİTELERİNE KOYABİLECEK.

♦ 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci el araç ve gayrimenkul satışlarına yeni düzenlemeler getirildi. “Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve gayrimenkullerin satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür” denilerek araç ve gayrimenkul satışlarında uyulması gereken bazı kurallar getirildi. Buna göre araç ve gayrimenkul ilanı verecek olan kişiler, ilana koydukları malın kendilerine veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu belgelendirmek zorundalar. Eğer ikinci el araç ve gayrimenkul kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece akrabalarına ait değilse bu malların ilan sitelerinde satışı yalnızca mal sahibinin yetkilendirmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler bu yeni şartların sağlanıp sağlanmadığını onaylamadan ilan yayınlayamayacak. Bahse konu olan hüküm;

-İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

-İlana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

♦ Bu düzenlemelere ek olarak ilan verenin adının ve soyadının paylaşılması yükümlülüğü getirildi.

-Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.

♦ 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususlar;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

• Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

• İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

• Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

• Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

• İlana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

• Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

İlan Siteleri Bu Yükümlülüklere Uymazsa İdari Para Cezası İle Cezalandırılacak

İlan sitelerine bu hususlarda denetim yapılacak. Bu yükümlülüklere uymayan ilan sitelerine 100.000,00-TL idari para cezası uygulanacak.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir