Eski Malike Yapılan Kira Ödemesi Satış Bildirilmemişse Geçerlidir

Yargıtay Satış Olgusu Kendisine Bildirilmeyen Kiracının Satıştan Sonraki Kira Bedellerini Eski Malike Ödemesi Dolayısıyla Yeni Malike Karşı Sorumlu Tutulamayacağına Yani Eski Malike Yapılan Kira Ödemesi İşleminin Geçerli Olacağına Karar Verdi

Eski malike yapılan kira ödemesi, evin satıldığı bilgisi kendisine bildirilmemişse geçerli olacaktır. Yani yeni malike karşı sorumlu tutulamayacaktır. Eğer ki satış durumu kiracıya bildirilmişse bu sefer de yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olacağından eski malike yapılan kira ödemesi sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Eski malike yapılan kira ödemesi, evin satıldığı bilgisi kendisine bildirilmemişse geçerli olacaktır. Yani yeni malike karşı sorumlu tutulamayacaktır. Eğer ki satış durumu kiracıya bildirilmişse bu sefer de yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olacağından eski malike yapılan kira ödemesi sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Satış Olgusu Bildirilmediğinde Eski Malike Kira Ödenmesinin Geçerli Olacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Davacı alacaklı tarafından ……..2014 tarihinde çekilen ihtarname ile icra takibinde davaya konu taşınmazı satın aldığını ve kira bedellerinin ödenmesini aksi halde yasal yollara başvuracağı bildirilmiştir. Söz konusu ihtar davalı borçluya ……..2014 tarihinde tebliğ olunmuştur. ….nun 310.maddesi uyarınca sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Ayrıca kiralananın satılmasından sonra ….nun 245.maddesi uyarınca yarar ve hasar alıcıya geçeceğinden kiracı, kiralananın satılmasından sonra işleyecek kira bedellerini yeni malike ödemek zorundadır. Ancak, satış olgusu kendisine bildirilmeyen davalı kiracı satıştan sonraki kira bedellerini eski malike ödemiş ise, yeni malike karşı sorumlu tutulamaz. Davalı borçlu tarafından sunulan makbuzlar incelendiğinde; davalı borçlunun 24…..2014 tarihinde eski malik hesabına 750 TL ödeme yaptığı ayrıca ……..2014 ve 29…..2014 tarihlerinde de yeni malik hesabına 750 TL üzerinden ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda temerrüt gerçekleşmediğinden mahkemece tahliye talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2016/7952 E., 2016/5932 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir