EŞİN KARŞI CİNSLE OLAĞANIN DIŞINDA SAMİMİ FOTOĞRAFLARININ OLMASI ZİNAYA DELALETTİR

YARGITAY EŞİN KARŞI CİNS İLE OLAĞANIN DIŞINDA SAMİMİ POZLAR İÇEREN FOTOĞRAFLARININ BULUNMASINI ZİNA OLARAK KABUL ETMİŞTİR

Zina

T.M.K. Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, gerek tanık olarak dinlenen ortak çocuk Burak’ın gerekse diğer tanık …’in anlatımları ile davacı tarafından dosyaya sunulan, davalı ile bir başka kadının farklı farklı mekanlarda ve zamanlarda çektirdiği anlaşılan ve davalının olağanın dışındaki samimi pozlarını içeren fotoğraflar hep birlikte değerlendirildiğinde, davacı kadın tarafından davalı erkeğin zinasının ispatlandığının kabulü gerekir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/4602 E., 2018/14854 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir