2. El Araçların Sıfırının Fiyatının Üzerinde Satılamaması ve Araç İlan Sitelerinin Yükümlülükleri

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Üretici veya Distribütör Tarafından Tavsiye Edilen Güncel Satış Fiyatının Üzerinde Bir Fiyattan İlan Yoluyla Pazarlanmasına 1 Ocak 2024 Tarihine Kadar Kısıtlama Getirildi. Bu Konuda İlan Sitelerine Bazı Yükümlülükler Getirildi.

6 Temmuz 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı Otomotiv Sektörüne Yönelik İlave Tedbirlere İlişkin Basın Açıklamasına göre ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15.7.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel, gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır. 

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında “ilan platformları” tarafından uyarılacaktır. Bu uyarıya rağmen, söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Söz konusu düzenleme 06.07.2023 tarihinde 32240 Sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir. İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 3/2. MADDESİNDE “İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.” düzenlemesi mevcuttur. Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasında ise nelerin motorlu kara taşıtı ticareti olduğu düzenlenmiştir buna göre:

“İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.”

Araç ilan sitelerine koyulan ilanlar bu yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir. Bu yüzden Yönetmelik ilan sitelerine de bir yükümlülük yüklemiştir. İlan siteleri, yönetmeliğe aykırı fiyatlar koyan satıcıyı uyarmakla yükümlüdür. Ayrıca ilan siteleri  Ticaret Bakanlığı’nın taleplerine uygun olarak aykırı ilan verenlerin bilgilerini Bakanlığa vermekle yükümlüdür. Bu husus yönetmeliğin 3. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.”

İlgili Yönetmelik Yürürlüğe Girdikten Sonra Kendilerince Yönetmelik Hükümlerinin Etrafından Dolanmaya Çalışanlar Bu Yönetmelik Kapsamında İdari Para Cezası İle Cezalandırılacaktır

Söz konusu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ilan sitelerinde, araç fiyatlarının sonundaki sıfırların atılarak ilana konulduğu ardından pazarlık usulü ile gerçek fiyatından araçların satılmaya çalışıldığı görülmüştür. Ticaret Bakanlığı’nın İlan Kısıtlaması Kapsamında Aldatıcı İlanlara İlişkin Basın Açıklamasına göre “Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.” yönetmeliğin etrafından dolanmaya çalışanlar idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Nitekim Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda idari para cezalar kesilmeye başlanmıştır.

Otomotiv Sektörüne Yönelik İlave Tedbirlere İlişkin Basın Açıklamasında “6 Ay-6 Bin Kilometre Pazarlama ve Satış Kısıtlamasına” Aykırılık Teşkil Eden Satışlara Kısıtlama Getirildiği Belirtilmiştir.

Bilindiği üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren şahıs veya şirket fark etmeksizin sıfır araçların 6.000 kilometreyi doldurmadan veya 6 ay geçmeden satılamayacağı düzenlemesi getirilmiştir.  Bu düzenleme 01.01.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Basın açıklamasında bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirilmiştir. Buna göre:

“Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin “6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine” aykırı satışları Noterlikler nezdinde engellenmektedir.”


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir